Project Description

AKUMULAČNÉ NÁDRŽE

Akumulačné nádrže (AN) sa používajú ako zberné nádrže pre dažďové, komunálne alebo priemyselné odpadové vody – pre ich ďalšie využitie alebo zneškodnenie.

POUŽITIE

Na zachytenie dažďovej vody pre zavlažovanie, na zachytenie splaškových (komunálnych) vôd ako žumpa alebo septik, na zachytenie priemyselných odpadových vôd ako skladovacia nádrž

akumulačné nádrže

Technický popis

Dodávame prefabrikované železobetónové akumulačné nádrže z vodostavebného betónu C 30/37 alebo C 35/45 kruhového alebo obdĺžnikového pôdorysu, podľa normy STN EN 206. Akumulačné nádrže dodávame v dvoch prevedeniach – pre osadenie v tzv. „zelenom pásme“ a pre osadenie v komunikáciách so zaťažením do 400kN. Pre dosiahnutie požadovaného užitočného objemu je možné kombinovať viacero typov nádrží. Do akumulačnej nádrže sa vstupuje cez kruhový vstupný otvor Ø 600 mm nachádzajúci sa v zákrytovej stropnej doske. Pri osadení nádrže do väčšej hĺbky, je vstup umožnený cez vstupný komín, zložený zo šachtových skruží a liatinového poklopu triedy zaťaženia A150 – D400.

akumulačné nádrže

LEGENDA

1. Železobetónová nádrž
2. Vtokové potrubie
3. Vstupný otvor

MONTÁŽ

Akumulačná nádrž (AN) sa montuje pomocou autožeriavu do pripraveného výkopu na vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom. Hrúbka podkladového betónu je navrhovaná statikom pre každý objekt individuálne. V prípade vysokej hladiny spodnej vody je nutné akumulačnú nádrž ukotviť.

SERVIS A ÚDRŽBA

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok, akumulačnú nádrž pravidelne kontrolovať a podľa potreby čistiť.

Vybrané projekty

K našim produktom vám zabezpečíme aj všetky potrebné služby od technického návrhu, montáže až po záručný a pozáručný servis či prevádzkovanie.

Pozrieť služby
Späť na všetky produkty

OZVITE SA NÁM

Radi vám poskytneme bližšie informácie ohľadom našich produktov aj služieb.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

info@naturtech.sk

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

+info@naturtech.sk