Project Description

ODLUČOVACIE ZARIADENIE DO ULIČNÝCH VPUSTÍ NATURA

Odlučovacie zariadenie do uličných vpustí NATURA (UV) slúži na odlúčenie ropných látok z dažďovej vody odtekajúcej z odstavných plôch, parkovísk alebo komunikácií.

POUŽITIE

Jednoduchá konštrukcia odlučovacieho zariadenia NATURA umožňuje jeho zabudovanie priamo do uličnej vpuste.

Odlučovacie zariadenie do uličných vpustí NATURA

Technický popis

Odlučovacie zariadenie do UV NATURA je technicky riešené ako valcová nádoba z nehrdzavejúcej ocele (nerez 1.4301). Vnútri je umiestnená filtračná vložka s koalescenčným filtrom a prídavným sorpčným filtrom. Kapacita prietoku je 7 l/s.
Princíp čistenia je založený na využití rozdielnej hmotnosti nečistôt v odpadovej vode. Hrubé nečistoty (piesok, štrk a podobne) sa usadzujú na dne sedimentačnej nádoby. Voľné ropné látky sa prostredníctvom koalescenčného filtra (1. stupeň čistenia) zhlukujú na hladine. Dažďová voda ďalej preteká cez (doplnkový) sorpčný filter, ktorý zachytí zostatkové ropné látky (2. stupeň čistenia). Kvalita vody na výstupe dosahuje po 1.stupni čistenia hodnoty do 0,5 mg NEL/l, pri použití sorpčného filtra je hodnota ropných látok v odpadovej vode nižšia ako 0,1 mg NEL/l.

Odlučovacie zariadenie do uličných vpustí NATURA

LEGENDA

1. Vtokové otvory
2. Kontrolný otvor
3. Koalescenčný filter osadený vnútri nerezového plášťa (1. stupeň čistenia)
4. Doplnkový sorpčný filter (2. stupeň čistenia)

MONTÁŽ

Vonkajší nerezový plášť sa osádza priamo do uličnej vpuste.

SERVIS A ÚDRŽBA

Pri bežnej kontrole sa po odobratí liatinovej mreže uličnej vpuste vytiahne celý nerezový plášť odlučovacieho zariadenia do UV NATURA a nahromadené hrubé nečistoty sa vysypú do zbernej nádoby. Koalescenčný filter je možné prepláchnuť čistou vodou, pri hrubom zanesení kalom je nutné ho vymeniť. Sorpčný filter sa mení v závislosti od znečistenia.

Vybrané projekty

K našim produktom vám zabezpečíme aj všetky potrebné služby od technického návrhu, montáže až po záručný a pozáručný servis či prevádzkovanie.

Pozrieť služby
Späť na všetky produkty

OZVITE SA NÁM

Radi vám poskytneme bližšie informácie ohľadom našich produktov aj služieb.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

info@naturtech.sk

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

+info@naturtech.sk