Project Description

RETENČNÉ NÁDRŽE

Retenčná nádrž (RN) sa používa na krátkodobé zadržanie väčšieho množstva odpadovej dažďovej vody počas prívalových dažďov.

Zadržaná dažďová voda vyteká z retenčnej nádrže do kanalizačnej siete alebo do málo vodnatého recipientu s cielene regulovaným odtokom. Na reguláciu množstva odtekajúcej vody sa v mieste odtoku z retenčnej nádrže inštaluje regulátor prietoku alebo potrubie menšej dimenzie ako je dimenzia prítokového potrubia. Retenčná nádrž takto zabraňuje vytvoreniu prívalovej vlny a preťaženiu kanalizačnej siete.

POUŽITIE

Na zadržanie a regulovaný odtok prívalovej dažďovej vody zo spevnených plôch, ciest, parkovísk, obytných zón, priemyselných a logistických areálov.
retenčné nádrže

Technický popis

Dodávame prefabrikované železobetónové retenčné nádrže z vodostavebného betónu C 30/37 alebo C 35/45 kruhového alebo obdĺžnikového pôdorysu, podľa normy STN EN 206. Pre dosiahnutie požadovaného užitočného objemu je možné kombinovať viacero typov nádrží. Do retenčnej nádrže sa vstupuje cez vstupný komín, ktorý je zložený zo šachtových skruží a liatinového poklopu triedy zaťaženia A150 – D400.

retenčné nádrže

LEGENDA

1. Železobetónová nádrž
2. Železobetónová nádrž
3. Železobetónová nádrž
4. Železobetónová nádrž
5. Vstupný otvor v stropnej doske

MONTÁŽ

Retenčná nádrž sa montuje pomocou autožeriavu do pripraveného výkopu na vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom. Hrúbka podkladového betónu je navrhovaná statikom pre každý objekt individuálne. V prípade vysokej hladiny spodnej vody je nutné retenčnú nádrž ukotviť.

SERVIS A ÚDRŽBA

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok, retenčnú nádrž pravidelne kontrolovať a podľa potreby čistiť.

Vybrané projekty

K našim produktom vám zabezpečíme aj všetky potrebné služby od technického návrhu, montáže až po záručný a pozáručný servis či prevádzkovanie.

Pozrieť služby
Späť na všetky produkty

OZVITE SA NÁM

Radi vám poskytneme bližšie informácie ohľadom našich produktov aj služieb.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

info@naturtech.sk

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

+info@naturtech.sk