Project Description

VODOMERNÉ ŠACHTY / ARMATÚRNE ŠACHTY

Vodomerné a armatúrne šachty dodávame ako prefabrikované železobetónové jednoliate nádrže (bez spojov). Jednotlivé prefabrikáty sú vyrobené z vodostavebného betónu triedy C 25/30 v súlade s STN EN 206-1 a vystužené oceľou. Vodomerné a armatúrne šachty sú konštrukčne navrhnuté tak, aby odolávali stálemu zaťaženiu, náhodnému zaťaženiu od dopravy, tlaku zeminy a tlaku vody a spĺňali technické požiadavky všetkých vodárenských spoločností.

POUŽITIE

Vodomerná šachta (VS) je revízna šachta pre vodomerné zostavy. Umiestňuje sa mimo budovy všade tam, kde nie je možné umiestniť vodomer priamo v budove, alebo ak je miesto pre napojenie vodovodnej prípojky od budovy príliš vzdialené.

Armatúrna šachta sa používa na umiestnenie rôznych armatúr pitnej, úžitkovej a požiarnej vody (napr. uzatváracích ventilov a spätných guľových klapiek).

vodomerné šachty

Technický popis

Vodomerné a armatúrne šachty dodávame ako (hranaté) železobetónové podzemné nádrže so zákrytovou stropnou doskou. Šachty sú prístupné pre údržbu a revíziu cez vstupný otvor nachádzajúci sa v zákrytovej stropnej doske. Vstupné otvory sú prekryté uzamykateľnými poklopmi triedy A15, B125, C250 alebo D400. Pri osadení šachty pod úroveň upraveného terénu sa na vstupný otvor osádza vstupný komín, ktorý je zložený zo šachtových skruží a liatinového poklopu triedy zaťaženia A150 – D400.

Vodomerná šachta (VS) musí byť dobre tepelne izolovaná, aby sa zabránilo zamrznutiu vody vo vodomere, v niektorých prípadoch aj dostatočne odvetraná.

vodomerné šachty

LEGENDA

1. Vodomerná zostava
2. Vstupný otvor s poklopom
3. Železobetónová alebo plastová nádrž

MONTÁŽ

Vodomerné a armatúrné šachty sa montujú pomocou autožeriavu do pripraveného výkopu na vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom. Hrúbka podkladového betónu je navrhovaná statikom pre každý objekt individuálne. V prípade vysokej hladiny spodnej vody je nutné nádrž ukotviť.

Vybrané projekty

K našim produktom vám zabezpečíme aj všetky potrebné služby od technického návrhu, montáže až po záručný a pozáručný servis či prevádzkovanie.

Pozrieť služby
Späť na všetky produkty

OZVITE SA NÁM

Radi vám poskytneme bližšie informácie ohľadom našich produktov aj služieb.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

info@naturtech.sk

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

+info@naturtech.sk