Project Description

ČERPACIE STANICE ODPADOVÝCH VÔD

Čerpacie stanice odpadových vôd (ČS) slúžia na prečerpávanie dažďových, splaškových a priemyselných odpadových vôd do vyššie položenej kanalizácie, keď je z dôvodu nepriaznivých spádových pomerov nutné prekonať výškové rozdiely na gravitačnej kanalizácii.

čerpacie stanice odpadových vôd

Technický popis

Prečerpávacia šachta:

Prečerpávacia šachta (PS) je nádrž, v ktorej sú umiestnené strojnotechnologické zariadenia na čerpanie odpadových vôd. Prevažne dodávame prefabrikované železobetónové nádrže, vyrobené z betónu triedy C 30/37, C 35/45 alebo C 40/50 v súlade s STN EN 206. Môžu byť kruhového alebo obdĺžnikového pôdorysu, v závislosti od veľkosti akumulačného priestoru. Technológiu je možné montovať aj do plastových (HDPE) nádrží. Prečerpávacie šachty (PS) sú montované z jedného alebo viacerých segmentov, v závislosti od veľkosti, resp. výšky šachty. Vodotesnosť spojov je zabezpečená butylovým tesnením medzi jednotlivými segmentmi. V stene šachty je možné osadiť prechodky pre nátokové potrubie, otvory pre výtlačné potrubie, prestupové otvory pre elektroinštaláciu … Do šachty je možné osadiť poplastované stúpadlá v zmysle normy STN EN 1917. Šachta je prekrytá železobetónovou stropnou doskou, v ktorej sú umiestnené vstupné otvory. Pre ich uzavretie sa používajú uzamykateľné kompozitové, liatinové alebo oceľové poklopy podľa potrebnej triedy zaťaženia A150, B125, C250 alebo D400.

Strojnotechnologické vystrojenie:

Strojnotechnologické vystrojenie pozostáva z čerpadiel, pätkových kolien, súpravy spúšťacieho zariadenia, výtlačných potrubí (liatina, nerez, PPR, HDPE) s armatúrami – spätný guľový ventil a uzatvárací ventil, resp. nožový uzáver. Pri technickom návrhu čerpadiel vychádzame zo vstupných údajov (Q – prietok, H – dopravná výška, médium – splašková alebo dažďová odpadová voda). Dodávame čerpadlá renomovaných výrobcov, ktoré spĺňajú všetky technické požiadavky a sú certifikované pre použitie na uvedené typy vôd. Pre bezpečnú a pohodlnú manipuláciu s čerpadlami, resp. armatúrami sú čerpacie šachty (ČS) vybavené rebríkom a manipulačnými plošinami.

Elektronická riadiaca jednotka (elektrorozvádzač):

Chod čerpacej stanice odpadových vôd riadi elektrorozvádzač a plavákové spínače, ktoré snímajú úroveň vodnej hladiny v šachte. Automatické spúšťanie čerpadiel je riadené impulzmi z plavákových spínačov. Spodný plavák sníma najnižšiu hladinu v šachte, zapína a vypína prvé čerpadlo a zabraňuje tak chodu čerpadla na sucho. Stredný plavákový spínač zapína druhé čerpadlo. Horný havarijný plavákový spínač signalizuje havarijnú hladinu. Elektrorozvádzač je vybavený optickou signalizáciou napájania, stavu plavákových spínačov, chodu čerpadiel (programovateľné relé ZÉLIO s displejom, na ktorom je popísaný stav čerpacej stanice, príp. poruchy), prepínačom chodu čerpadiel „automat – ručne“, akustickým hlásením poruchy a počítadlom prevádzkových hodín.
V rozvádzači je riadiaci počítač, ktorý vyhodnocuje stav plavákových spínačov, riadi chod čerpadiel a cyklicky ich strieda. Vďaka tomu obe čerpadlá nabehajú rovnaký počet prevádzkových hodín, predĺži sa servisný interval výmeny oleja a životnosť čerpadiel.

Elektrorozvádzač je umiestnený v plastovej rozvodnicovej skrini (ochrana pred poveternostnými vplyvmi). Je možné vybaviť ho elektronikou na diaľkový prenos dát (GSM brána, rádio-prenos).

čerpacie stanice odpadových vôd

LEGENDA

1. Vstupný otvor s poklopom
2. Reťaz na vyťahovanie čerpadla
3. Podzemná železobetónová nádrž
4. Vtokové potrubie
5. Plavákový spínač
6. Kalové čerpadlo
7. Vodiaca tyč čerpadla
8. Výtlačné potrubie
9. Uzatvárací ventil
10. Spätná guľová klapka
11. Pätkové koleno

SERVIS A ÚDRŽBA

Zabezpečujeme záručný, pozáručný servis a prevádzkovanie pre čerpacie stanice odpadových vôd.

Vybrané projekty

K našim produktom vám zabezpečíme aj všetky potrebné služby od technického návrhu, montáže až po záručný a pozáručný servis či prevádzkovanie.

Pozrieť služby
Späť na všetky produkty

OZVITE SA NÁM

Radi vám poskytneme bližšie informácie ohľadom našich produktov aj služieb.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

info@naturtech.sk

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

+info@naturtech.sk