Project Description

LAPAČE TUKOV

Lapače tukov / odlučovače tukov sú zariadenia určené na odlúčenie a zachytávanie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu z odpadových vôd.

POUŽITIE

Na čistenie odpadových vôd z gastronomických zariadení a potravinárskych výrobných podnikov.

VHODNÉ: pre odpadové vody pritekajúce zhora, ďalej vody obsahujúce jemné mechanické nečistoty z kuchynských prevádzok a mastných výrobní.
NEVHODNÉ: pre odpadové vody, ktoré obsahujú tuky a oleje gravitačne neodlúčiteľné, ďalej pre odpadové vody obsahujúce hrubé mechanické nečistoty alebo vody, ktoré nie sú v súlade s predpismi o kanalizačnom poriadku.
ZAKÁZANÉ: pre splaškové odpadové vody, fekálie a vody obsahujúce ropné produkty, oleje minerálneho pôvodu a horľavé kvapaliny.

lapače tukov

Technický popis

Odlučovač tukov / lapač tukov (LT) je konštrukčne riešený ako jednoliata železobetónová nádrž z vodostavebného betónu. Vstup je riešený cez vstupný otvor v zákrytovej doske. Vo vnútri nádrže je namontované technologické vystrojenie. Lapače tuku pracujú na gravitačnom princípe odlúčenia tukov. Zariadenie LT pozostáva z komory, v ktorej sa nachádza norná stena. Komora slúži k zachytávaniu kalov z odpadovej vody a ku gravitačnému odlúčeniu tukov. Tuky a rastlinné oleje vyplávajú na vodnú hladinu vplyvom nižšej mernej hmotnosti. Vytvorená tuková vrstva je zadržaná nornou stenou.

Odlučovače tukov sa inštalujú čo najbližšie k zdroju znečistenia, ako čistiace zariadenie pred malými čistiarňami odpadových vôd alebo pred zaústením do kanalizácie. Rozklad tukov je sprevádzaný značným zápachom, preto je vhodné, aby odlučovač tuku nachádzajúci sa v blízkosti budovy bol zabudovaný s riadnym odvetraním, ktoré by malo byť vyvedené na úroveň strechy. Dodávame lapače tukov konštruované v súlade s nemeckou normou DIN 4040 a s návrhom európskej normy EN 1825-1 Lapače tuku, časť 1.

lapače tukov

LEGENDA

1. Vtokové potrubie
2. Odtokové potrubie
3. Norná stena na zachytávanie tuku
4. Vstupný otvor s poklopom

MONTÁŽ

Odlučovač tukov sa montuje pomocou autožeriavu do pripraveného výkopu na vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom. Hrúbka podkladového betónu je navrhovaná statikom pre každý objekt individuálne. V prípade vysokej hladiny spodnej vody je nutné nádrž lapača tukov ukotviť.

SERVIS A ÚDRŽBA

Lapač tukov si vyžaduje minimálne nároky na servis a údržbu. Tieto činnosti môže vykonávať pracovník bez zvláštnej kvalifikácie, po zaškolení dodávateľskou firmou.

Pri prevádzke týchto zariadení treba dbať na to, aby bol pravidelne (cca 1x mesačne, alebo keď vrstva tuku presahuje hrúbku 5 cm) odobraný alebo odčerpaný nahromadený tuk z hladiny vody.

Likvidáciou tuku môže byť poverená výlučne firma s oprávnením pre túto činnosť.

Vybrané projekty

K našim produktom vám zabezpečíme aj všetky potrebné služby od technického návrhu, montáže až po záručný a pozáručný servis či prevádzkovanie.

Pozrieť služby
Späť na všetky produkty

OZVITE SA NÁM

Radi vám poskytneme bližšie informácie ohľadom našich produktov aj služieb.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

info@naturtech.sk

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

+info@naturtech.sk