Project Description

VSAKOVACIE BLOKY NATURA

Vsakovacie bloky NATURA slúžia na zachytávanie a akumuláciu dažďovej vody s následným vsakovaním do podložia. Jednoduchou skladbou vsakovacích blokov je možné vytvoriť funkčný vsakovací systém, ktorý zachováva prirodzený kolobeh vody v prírode. Takéto ekologické riešenie šetrí investičné náklady na rozširovanie kanalizačnej siete a následné prevádzkové náklady spojené s prevádzkovaním kanalizačnej siete.

POUŽITIE

Vsakovacie bloky NATURA sa používajú na odvádzanie dažďovej vody zo striech alebo spevnených plôch komunikácií či parkovísk.

Vsakovacie bloky NATURA

Technický popis a montáž

Vsakovacie bloky NATURA sa osádzajú do pripraveného výkopu na štrkové lôžko, kde sa zo všetkých strán obalia geotextíliou. Pred vsakovacie bloky sa inštaluje filtračná šachta, ktorá slúži na zachytávanie nečistôt, aby sa predišlo zaneseniu vsakovacieho systému. Vsakovacie bloky je možné inštalovať horizontálne aj vertikálne do rôzneho tvaru a veľkosti. Spájajú sa pomocou plastových klipov. Po obalení geotextíliou vznikne funkčný vsakovací systém, ktorý sa zasype zeminou.

Vsakovacie bloky NATURA

LEGENDA

1. Nátokové potrubie
2. Filtračná šachta
3. Vsakovací blok
4. Geotextília

Vybrané projekty

K našim produktom vám zabezpečíme aj všetky potrebné služby od technického návrhu, montáže až po záručný a pozáručný servis či prevádzkovanie.

Pozrieť služby
Späť na všetky produkty

OZVITE SA NÁM

Radi vám poskytneme bližšie informácie ohľadom našich produktov aj služieb.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

info@naturtech.sk

ZAVOLAJTE NÁM

+421 908 216 532
+421 905 479 303

NAPÍŠTE NÁM

+info@naturtech.sk